Informacje dla pacjentów

RODO

Administratorem Państwa danych osobowych, przetwarzanych w ramach objęcia świadczoną opieką zdrowotną, jest REHACARE KATARZYNA GOSEK-FERENC z siedzibą w Warszawie, przy Bysławskiej 84, 04 –993 Warszawa (dalej „Administrator”) w rozumieniu art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). Państwa dane osobowe przetwarzane są w następującym zakresie: imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, numer PESEL (w przypadku braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), adres zamieszkania, w przypadku osoby nieletniej również dane osobowe opiekuna prawnego, dane o stanie Państwa zdrowia oraz udzielonych świadczeniach. Adres e-mail oraz numer telefonu będą przetwarzane w celach kontaktowych. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w oparciu o:

  • art. 6 ust. 1 lit. . b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ w ramach właściwej rejestracji i udzielania świadczeń zdrowotnych;
  • art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ w ramach prowadzenia dokumentacji medycznej;
  • art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest kontakt w sprawie przypomnienia o wizycie, jej przełożeniu oraz informacji o wynikach prowadzonej konsultacji; Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować odmową umówienia wizyty bądź udzielenia świadczenia zdrowotnego. Administrator świadcząc usługi z zakresu fizjoterapii, jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. Niepodanie numeru telefonu oraz adresu email nie wpływa na udzielanie świadczenia zdrowotnego, chociaż w wielu przypadkach usprawnia to w stopniu znaczącym komunikację i jakość świadczonych usług. Administrator zapewnia prawo dostępu do Państwa danych – można je sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Umów się na wizytę w REHACARE

Nie zwlekaj, zadzwoń lub napisz do Nas.

Bysławska 84, 04-993 Warszawa
info@fizykoterapia.com.pl
tel. +48 666-606-123

qxio-ios-information
Krok pierwszy

Wypełnij formularz

qxio-ios-information
Krok drugi

Po otrzymaniu wiadomości wyślemy informacje o dostępnych godzinach w dniu, który wybrałeś/aś. Jeśli w danym dniu nie będzie wolnego terminu, zaproponujemy wolny termin.

qxio-ios-information
Krok trzeci

Przyjdź 10 min przed wizytą. Po wypełnieniu formularza założymy Ci Kartę Pacjenta i przystąpimy do wykonywania zabiegów. Ubierz się wygodnie, nie stosuj kremów i maści na skórę poddawaną zabiegom. Na zabieg nie zakładaj biżuterii. Pamiętaj o zabraniu skierowania.

Ta strona używa plików cookie, aby zapewnić najlepsze wrażenia. Możesz zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi wykorzystywania plików cookies. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej.